Silene schafta
stenparti glim med rosa blommor i juli-sep 10-15cm 

Symbol beskrivning