Allmänt om ljung
Ljungen är vintergrön,låg marktäckare. Ljungen trivs bäst i sur, väldränerad, humusrik men ej alltför näringsrik jord i soligt läge med gott om plats, där den fritt kan breda ut sig. Plantera inte för djupt då rotsystemet är grunt. Viktig är att jorden hålls fuktig, den får aldrig torka ut. Vissa ömtåligare sorter kan behöva skydd över vintern med exempelvis granris eller halm om faran för barfrost finns.
Annars är ljungen enkel att sköta. Man klipper bort den överblommade delen sent på hösten eller tidigt på våren, innan tillväxten börjar, för att hålla plantorna snygga och låga.

 

Symbol beskrivning