Gentiana i plantskolan
Vi har dessa namnsorter utav Gentiana i plantskolan.
Gentiana scabra ''Zuiko Rindo'' rose
Gentiana septemfida lagodechiana 
Gentiana sino-ornata `Eugens Allerb
Gentiana sino-ornata ''Weisser Traum
Gentiana sino-ornata             
Gentiana acaulis                 
Gentiana asclepiadea ''Alba''       
Gentiana asclepiadea              
Gentiana cruciata                
Gentiana ''Blue Magic'' ®
Gentiana ''Maki Marsha'' ®
Gentiana ''True Blue'' ®
Gentiana ''White Magic'' ®
Gentiana septemfida ''lagodechiana''
 

Symbol beskrivning