Anemopsis californica
Sippsvans vita blommor i april-sept 40-50 cm klarar mycket fuktiga lägen, vattendjup 0-15 cm, sol/hsk 

Symbol beskrivning