Iris pumila 'Ritz'
vacker dvärgiris 15cm med gula blommor. Platsar i stenpartiet 

Symbol beskrivning