Leiophyllum buxifolium
Sandmyrten städsegrön buske ca 25cm hög och lika bred. Vita blommor i maj-juni. Trivs i grus, torvblandad lite fuktig jord i ett stenparti eller i en klippskreva. Zon 4 

Symbol beskrivning