Mespilus germanica
Mispel buske med rosliknande blommor och ätbara frukter i november. Självfertil Zon 2
VÄLDIGT STORA PLANTOR, 3m idag 

Symbol beskrivning