Chionohebe densifolia
Denna väldigt udda stenpartiväxt saknar svenskt namn. 5cm hög vita blommor i maj, juni svagt surjord i stenparti 

Symbol beskrivning