Heuchera Marmalade
Alunrot med rosa undersida och marmeladfärgad översida.

 

Symbol beskrivning