Trillium viridescens
Grönblommande treblad 

Symbol beskrivning