Salix x finnmarchica 
Krypande form 15cm utav vide, platsar i ett stenparti. 

Symbol beskrivning