Iris ensata Variegata
Blommar med purpur färgade blommor i juni, juli, vit varigerade blad 80cm hög 

Symbol beskrivning