Campanula persicifolia Snövit
Fylld vita blommor. Evert Nilssons sort. 

Symbol beskrivning