Iris bulleyana
Kinesisk Iris Blomman liten med vitt, ljusblått och gula fläckar

http://chenyinursery.com/i/i-03.jpg 

Symbol beskrivning