Cotinus coggygria Golden Spirit
Perukbuske med gula blad som övergår till en fantastisk höstfärg
blommar i juli-aug,
2-3 m hög 

Symbol beskrivning