Corydalis solida transylanica
Nunneört med rosaröda blommor

Minst 2 lökar 

Symbol beskrivning