Asplenium trichomanes
Svartbräken tuvbildande kalkälskande 15cm hög för stenparti eller kallmurar. 

Symbol beskrivning