Pinus strobus Densa
Weymouthtall kompakt dvärgform blågrå 1,5m på 10 år sluthöjd ej känd 

Symbol beskrivning