Pinus strobus Bergmans Mini
Weymouthtall kompakt dvärgform blågrå barr 20 x 20cm på 10 år 

Symbol beskrivning