Hosta Liberty
60cm hög med gröna blad med stora kanter av creme gult 

Symbol beskrivning