Heuchera Tiramisu
Alunrot med färgskiftningar under året. Gult med röda nerver till hel rött. 

Symbol beskrivning